Social dokumentation inom äldreomsorgen

Digital utbildning - 38 minuter distansutbildning, motsvarar en halvdags lärarledd utbildning.

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs för dig som vill du förbättra din kompetens inom Social dokumentation inom äldreomsorgen. Vår onlineutbildning är skräddarsydd för dem som arbetar inom äldreomsorgen och erbjuder möjligheten att lära sig korrekt dokumentering.
Ta det första steget till att bli en expert i dokumentationens betydelse, rapporteringsskyldighet och sekretessbestämmelser samt få en djupare förståelse för hur beslut om bistånd tas!
Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 38 minuter.

Se aktuell prislista »

Utbildningen kan genomföras av en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Vill du som arbetsgivare ge dina medarbetare möjlighet att förbättra arbetet gällande Social dokumentation inom äldreomsorgen?

Vår onlineutbildning om Social dokumentation inom äldreomsorgen fokuserar på att ge dig insikter om hur man effektivt hanterar social dokumentation enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen. Från att förklara innehållet och syftet med dokumentation till att tydliggöra skillnaderna mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation, tar vi dig genom de centrala aspekterna av ämnet. Utforska kursens olika delar med exempel, reflektioner och övningar för att stärka din kunskap om dokumentationsskyldighet, sekretess och rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah, samt mycket annat. Vårt mål är att utrusta dig med verktygen som krävs för att säkerställa högsta kvalitet inom äldreomsorgen.

Detta ingår i den digitala utbildningen Social dokumentation inom äldreomsorgen:
 • Dokumentation: Vi går igenom vilken information som bör dokumenteras, dess syfte och ansvarspersonen för dokumentationen.
 • Dokumentationsskyldighet: Vi utforskar innebörden av att vara ansvarig för att dokumentera korrekt och effektivt.
 • Vad är skillnaden mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation? Vi tar tydligt upp skillnaderna mellan social dokumentation och medicinsk dokumentation.
 • Social dokumentation i tre steg: Vi granskar stegen inom social dokumentation – planering, implementering och uppföljning – i detalj.
 • Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på? Vi erbjuder vägledning gällande dokumentationsformat och viktiga hänsyn att ta.
 • Exempel och reflektion – Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på? Här ingår en praktisk reflektionsövning som belyser dokumentationens utformning och relevanta överväganden.
 • Övning – Hur ska dokumentationen se ut och vad behöver du tänka på? En aktiv övning ingår för att tillämpa kunskapen om dokumentationsprinciper, med fullständiga svar tillgängliga i kursmaterialet.
 • Sekretess och samtycke: Vi analyserar bestämmelserna kring sekretess och godkännande för dokumentation.
 • Biståndsbeslut och beställning till utföraren – steg för steg: Steg för steg förklarar vi hur processen för biståndsbeslut och beställning av tjänster tillhandahålls.
 • Avvikelser och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah del 1: Vi granskar avvikelser och förklarar den lagstadgade skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah.
 • Avvikelser och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah del 2: Här fortsätter vår genomgång av avvikelser och utforskar ytterligare kraven för rapportering enligt lex Sarah.

Den digitala utbildningen är tillgänglig dygnet runt, vilket ger dig flexibiliteten att studera enligt ditt eget schema och behov. Det är ett bekvämt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt val för att förbättra dina färdigheter gällande Social dokumentation inom äldreomsorgen.

Utforska Social dokumentation inom äldreomsorgen

Enligt socialtjänstlagen har personal inom äldreomsorgen ett ansvar att noggrant dokumentera händelser och relevanta faktorer som påverkar patienter från olika perspektiv. Huvudmålet är att skapa en omfattande och klar bild av patienternas generella hälsotillstånd och deras förmåga att hantera vardagen. Det innebär också att dokumentera och stödja åtgärder som främjar en meningsfull tillvaro och höjer livskvaliteten.

På organisationsnivå utgör den sociala dokumentationen det centrala verktyget för att säkerställa kvalitet och genomföra uppföljning av de utförda åtgärderna. Patienters skydd mot övergrepp är en annan viktig prioritering både för patienter och vårdgivare.

Den här kursen strävar efter att förmedla kunskap om korrekt hantering av social dokumentation i enlighet med riktlinjerna från Socialstyrelsen. Den belyser alla relevanta aspekter kring vem som ska dokumentera, vad som ska dokumenteras och hur detta ska ske.

Kursen Social dokumentation inom äldreomsorgen – ett samarbete mellan Medlearn och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.

Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Utbildare: Lisa Gustafsson – Utbildare och affärsutvecklare på Medlearn

Lisa Gustafsson är en framstående utbildare och affärsutvecklare på Medlearn, där hon har varit en nyckelperson i utvecklingen av flera vårdutbildningar och informationsfilmer. Hennes arbete har präglats av en imponerande kombination av pedagogisk skicklighet och affärssinne. Genom samarbete med vårdexperter har hon bidragit till att skapa relevanta och effektiva utbildningsprogram.

Ta chansen och skaffa de väsentliga kunskaperna och färdigheterna som krävs för att hantera viktig dokumentation och säkra kvaliteten inom äldreomsorg. Målet är att få kunskap för att skapa en omfattande förståelse av patienternas välbefinnande och deras förmåga att möta vardagen, samtidigt som man främjar meningsfullhet och höjer livskvaliteten. Bli en expert på Social dokumentation inom äldreomsorgen!

Nyfiken på kursen Social dokumentation inom äldreomsorgen? Se ett smakprov här.

Social dokumentation inom äldreomsorgen | Digital utbildning | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen gällande Social dokumentation inom äldreomsorgen?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

 • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Translate »