Personcentrerad vård – Introduktionskurs

Digital utbildning - 22 minuter distansutbildning, motsvarar två timmar lärarledd utbildning

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagarna får utforska en filosofi där individens behov och delaktighet står i centrum, före sjukdom eller funktionsnedsättning.
Ta steget mot att erbjuda den bästa möjliga personcentrerade vården till patienter! Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 22 minuter.

Se aktuell prislista »

Utbildningen kan genomföras av en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Vill du som arbetsgivare ge dina medarbetare möjlighet att förbättra sitt arbete genom introduktionskursen i Personcentrerad vård?

Den digitala utbildningen Personcentrerad vård – Introduktionskurs, utforskar en filosofi där individens behov och delaktighet står i centrum, före sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi betonar utmaningarna med att fullt ut implementera detta arbetssätt inom vårdverksamheter.

Detta ingår och besvaras i utbildningen Personcentrerad vård - Introduktionskurs:
  • Filosofi och utmaningar: Vi diskuterar grundläggande principer och svårigheter med att införa personcentrerad vård.
  • Nyckelbegrepp: Vi analyserar begrepp som partnerskap, levnadsberättelse och genomförandeplan och deras roll.
  • Värde av partnerskap och dess komponenter: Vi undersöker betydelsen av att betrakta brukaren som en partner och vikten av trygghet, förtroende och samordning.
  • Levnadsberättelsens roll: Vi tittar på hur brukarens livshistoria kan vara central för vården.
  • Dokumentation och genomförandeplanen: Vi granskar hur dokumentation och en strukturerad genomförandeplan är avgörande för individanpassad vård.
  • Implementeringens krav: Vi analyserar vad som krävs för att framgångsrikt implementera personcentrerad vård, inklusive engagemang, kompetens och motivation hos teamet.

Den digitala utbildningen är tillgänglig dygnet runt, vilket ger dig flexibiliteten att studera enligt ditt eget schema och behov. Det är ett bekvämt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt val för att förbättra dina färdigheter inom Personcentrerad vård.

Utforska Personcentrerad vård – Introduktionskurs – En digital utbildning

Denna digitala kurs motsvarar två timmar traditionell lärarledd utbildning och riktar sig till de som önskar få en introduktion inom området.

Vi fokuserar också på personcentrerad vård i organisationen och betonar att trots ambitioner är det få verksamheter som fullt ut integrerat denna filosofi. Vi utforskar partnerskapets roll, betydelsen av levnadsberättelsen och hur den individuella genomförandeplanen kan främja ett självständigt och värdigt liv för vårdtagaren.

Genom att förstå och tillämpa dessa koncept kan vi sträva mot en mer holistisk och individanpassad vård, där både brukare och vårdare är aktiva deltagare i vården och där behoven och önskemålen hos individen är i fokus.

Utbildningen kombinerar föreläsningar med kompletterande filmer för att ge en så praktisk inriktning som möjligt för deltagarna, särskilt de som berör detta område för första gången.

Utbildningen Personcentrerad vård – Introduktionskurs – ett samarbete mellan Medlearn och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.

Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Utbildare: Anneli Löf – Sjuksköterska, rektor och utbildare på Medlearn

Anneli Löf har en lång erfarenhet inom såväl vård och omsorg som utbildningsbranschen.

Erfarenheten har hon inhämtat både som undersköterska och sjuksköterska inom kommunal och regional verksamhet.

Från sin bakgrund som vårdlärare och rektor arbetar hon på Medlearn med pedagogiska frågor och med utbildningsinsatser inom en rad områden för vård och omsorgsbranschen över hela landet.

Ta chansen och bli en expert på Personcentrerad vård!

Nyfiken på utbildningen Personcentrerad vård – Introduktionskurs? Se ett smakprov här.

Personcentrerad vård - Introduktionskurs | Vård och omsorg | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen Personcentrerad vård – Introduktionskurs?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista »

Klicka för att se övriga digitala kurser inom vård och omsorg »

Personcentrerad vård och omsorg – Fortsättningskurs på åtta timmar

En digital kurs på åtta timmar där deltagarna får utökade kunskaper och förståelse för vikten av personcentrerad vård, men också ge arbetsgrupper verktyg att gemensamt skapa ett hållbart personcentrerat förhållningssätt i er verksamhet.

Läs mer om Personcentrerad vård och omsorg – Fortsättningskurs på åtta timmar »

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Translate »