Palliativ vård

Digital utbildning - 8 timmar

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagarna får kunskaper och förståelse för vikten av palliativ omvårdnad och god symtomlindring. Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 8 timmar.

Se aktuell prislista »

Utbildningen kan genomföras av en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Vill du som arbetsgivare ge dina medarbetare möjlighet att förbättra sitt arbete med palliativ vård?

Denna kurs innehåller bland annat moment så som:
 • Palliativa vårdens olika dimensioner.
 • Symtomkontroll.
 • Stöd till närstående.
 • Teamet.
 • Kommunikation och relation.
 • Krisreaktioner.
 • Specifik omvårdnad.
 • Smärta.
 • Terminal vård.
 • Efter döden.

Varje modul innehåller textavsnitt, filmer, bilder. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet. När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul.

Hur går utbildningen Palliativ vård till?

Utbildningen är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom vård och omsorgsbranschen. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst!

Utbildningen består av åtta moduler, där varje modul tar ca 1 timme att genomföra. Önskar er arbetsgrupp stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, alternativt efterföljande workshops så bistår vi med det.

Verksamhetsstöd för reflektion och utveckling

Materialet kan också användas på arbetsplatsträffar, temadagar, vid planeringsdagar, medarbetarsamtal etc av verksamhets- och/eller utvecklingsansvariga för verksamheten, specialistundersköterska eller annan person som leder utvecklingsarbete i verksamheten.

Klicka för att se övriga digitala kurser inom vård och omsorg »

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Gå den digitala utbildningen i Palliativ vård | Omvårdnad | Symtomlindring | Kurs | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala utbildningen palliativ vård?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

 • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »