Läkemedelshantering – Grundutbildning

Digital utbildning - 1 timme distansutbildning, motsvarar en halvdags lärarledd utbildning

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där deltagarna får en grundutbildning för säkrare hantering av läkemedel. Utöka dina kunskaper inom läkemedelshantering och ge bästa möjliga vård till dina patienter.
Ta det första steget till att bli en expert och få de färdigheter du behöver för att bli en specialist inom läkemedelshantering! Uppskattad tidsåtgång för genomförande – Ca 1 timme.

Se aktuell prislista »

Utbildningen kan genomföras av en hel arbetsgrupp där alla i teamet deltar oavsett yrkestitel, men kursen kan också läsas av enskild person som önskar veta mer om ämnet.

Vill du som arbetsgivare ge dina medarbetare möjlighet att förbättra sin patientvård med säker läkemedelshantering?

Grundutbildningen i Läkemedelshantering, för dig som vill lära dig effektiv och säker hantering av läkemedel som utgör en central del inom hälso- och sjukvården. För att kunna garantera patienternas välmående och resultatet av deras vård, är det viktigt att kunna hantera läkemedel på ett korrekt sätt. Genom att gå vår onlineutbildning inom läkemedelshantering får du den avgörande kompetensen och de praktiska färdigheter som krävs för att hantera läkemedel med hög säkerhet och effektivitet.

Detta ingår i den digitala grundutbildningen inom Läkemedelshantering:
 • Definition av läkemedel: Vad definierar ett läkemedel? Läkemedel ska bland annat ha en påvisad effekt på att förbättra hälsan.
 • FASS: Vad är FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) och dess uppdrag?
 • Ansvarsfördelning: Om ansvar och hur uppdragen kan vara fördelade mellan olika chefer, läkare samt sjuksköterskor.
 • Administrering av läkemedel: På vilka sätt kan läkemedel administreras på? Bland annat som tabletter, kapslar, sprutor, dropp mm.
 • Subkutana injektioner: Det viktigaste om subkutana injektioner, som bland annat läkemedelsval, dosering, injektionsplats mm.
 • Bedömning av allmäntillstånd och läkemedelseffekter: Metoder och faktorer vid bedömning av patienters allmäntillstånd och hur de påverkas av läkemedel.
 • Förvaring, hållbarhet och kassering av läkemedel: Hur man hanterar läkemedel på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
 • Administrering av läkemedel: Läkemedelslistan och signeringslistan är de två viktiga dokument inom sjukvården som för  hantering och övervakning av administrationen av läkemedel.
 • Narkotikaklassade läkemedel: Om narkotikaklassade läkemedel som innehåller substanser som skapa beroende eller missbruk.
 • Avvikelser och rapportering: Om två viktiga begrepp och processer som används för att identifiera och hantera oönskade händelser eller problem i samband med användningen av läkemedel.

Den digitala utbildningen är tillgänglig dygnet runt, vilket ger dig flexibiliteten att studera enligt ditt eget schema och behov. Det är ett bekvämt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt val för att förbättra dina färdigheter inom säker läkemedelshantering.

Utforska Läkemedelshantering – En digital kurs inom Läkemedelsvård

Den digitala kursen inom Läkemedelshantering bär med sig flertalet fördelar. Den ger en inblick i regler och praktiska färdigheter som är nödvändiga för att använda läkemedel på ett säkert sätt. Dess flexibla studieformat möjliggör anpassning efter ditt eget schema. Genom utbildningen kan du förbättra din kompetens och öppna upp nya karriärmöjligheter inom förbättrad läkemedelshantering och förstärkt patientkommunikation. Utöver detta bidrar den till att stärka ditt självförtroende samt öka din förmåga att hantera utmanande arbetsrelaterade situationer.

Genom denna onlineutbildning kan du fördjupa din förståelse för läkemedelshantering, och den rustar dig med färdigheter för att effektivt administrera läkemedel, minska risken för fel och förbättra din kännedom om patienternas behov.

Kursen Läkemedelshantering – Grundutbildning – ett samarbete mellan Medlearn och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.

Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Utbildare: Anneli Löf – Sjuksköterska, rektor och utbildare på Medlearn

Anneli Löf har en lång erfarenhet inom såväl vård och omsorg som utbildningsbranschen.

Erfarenheten har hon inhämtat både som undersköterska och sjuksköterska inom kommunal och regional verksamhet.

Från sin bakgrund som vårdlärare och rektor arbetar hon på Medlearn med pedagogiska frågor och med utbildningsinsatser inom en rad områden för vård och omsorgsbranschen över hela landet.

Ta chansen och få den trygghet och kunskap som behövs för säkerställa patienternas välmående – bli en expert på läkemedelshantering!

Nyfiken på kursen Läkemedelshantering – Grundutbildning? Se ett smakprov här.

Läkemedelshantering | Grundutbildning | Effektiv och säker hantering av läkemedel | Digital Utbildning | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer om den digitala grundutbildningen i säker Läkemedelshantering?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

 • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista »

Klicka för att se övriga digitala kurser inom vård och omsorg »

För dig som är arbetsgivare inom vård och omsorg

Translate »