0

Irisgruppens VD avgår

Det händer mycket i vår omvärld just nu och så även i Irisgruppen, som Medlearn är en del av. Jenny Stegmar Silfver har valt att lämna sitt uppdrag som VD. Jenny har varit verksam inom [...]

0

Verksamhetsrapport 2020

Verksamhetsrapporten redogör för verksamhetsåret 2020. I denna rapport summerar vi verksamhetsåret 2020. Vi berättar om vår organisation, hur vi arbetar och hur vi har påverkats av pandemin, [...]