In * Nyheter, Arbetsgivarutbildning, Komvux, Undersköterska, Validering
Den skyddade yrkestiteln till undersköterska innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska i sitt arbete.

Syftet med införandet av den skyddade yrkestiteln är att tydliggöra en nationell kompetensnivå för landets alla undersköterskor då kraven tidigare varierat. Kompetensnivån skall också tydligare matcha ansvar, lönelägen och höja statusen för yrkesrollen och de arbetsuppgifter som undersköterskan behöver kompetens för.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 får behålla sin titel utan bevis till och med 30 juni 2033.

Socialstyrelsen utformar nu regler, riktlinjer och rutiner för ansökningen som öppnar 1 juli 2023. Exakta krav och regler för beviset planeras vara klara våren 2023, men till dess kan det vara bra att förbereda sig så långt som möjligt genom att samla ihop betyg och intyg från genomförda utbildningar eftersom dessa ska medsändas i ansökan.

Det finns många kortare fortbildningsmöjligheter som kan vara underlag för bedömning inför beviset. Har du lång erfarenhet och tidigare vårdkurser i bagaget kan det vara klokt att genomgå en validering för att ha så mycket aktuell information som möjligt redo när ansökan öppnar.

Genom validering av yrkeserfarenhet finns möjlighet att kartlägga, bedöma och pröva kunskaperna för att på så sätt formalisera kunskaperna till ett betyg. Detta kan också korta utbildningstiden för dig som vill läsa till undersköterska.

Läs mer om Validering »

Utbilda dig till:
Undersköterska »
Undersköterska äldreomsorg – lärling »
Undersköterska med integrerad svenska (Vård-SFI) »

För arbetsgivare:
Undersköterskeutbildning för arbetsgivare »

Senaste inläggen
Translate »